תפריט נגישות
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של חברי ה"הגנה" אשר נפלו בתקופת המאבק להקמת המדינה ובמלחמת העצמאות.

נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה