תפריט נגישות

עמוד פריט מידע

אנדרטת זיכרון לחברי ההגנה שנפלו בראש העין

אודות האנדרטה

בצומת אפק-אנטיפטרוס
בראש העין (ראס אל-עין), הסמוכה למקורות הירקון ולתל-אפק, היה לפני מלחמת העצמאות מחנה צבא בריטי. משעזבו הבריטים את הארץ, שימש המקום בסיס לכנופיות ערביות ולצבא העירקי, שפלש למדינצ ישראל. בשנת 1950 הוקמה באזור המחנה הנטוש מעברת עולים מתימן. מאז, היתה ראש העין ליישוב עירוני, ובו יותר מ-12,000 תושבים.
האנדרטה הוקמה זמן קצר לאחר מלחמת העצמאות להנצחת חללי גדוד "עמל" מארגון ה"הגנה" בפתח תקוה. על האנדרטה מונצחים תשעה שנפלו בקרבות באזור ראש העין, כאשר הגנו על פתח תקוה מפני הכוחות העירקיים שהשתלטו על מקורות המים. בין התשעה מונצחים גם שלושה לוחמים מגדוד של האצ"ל, שפעל בגזרה זו.
בנוסף לשמות הנופלים חקוקים על המצבה הדברים האלה: "צבא הגנה לישראל, גדוד 'עמל', פתח תקוה, ארגון ה'הגנה'. נפלו בקרב לשחרור ראש העין. יהי זכרם ברוך עם שאר הלוחמים במקום זה".

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה